logo
Kontaktné údaje
GHC GENETICS SK, s. r. o.
Ilkovičova 8, 841 04 Bratislava

IČO: 35 921 528, DIČ: 2021964604
IČ DPH: SK2021964604.

Testy otcovstva: +421 948 627 273

Administratíva: +421 2 4319 1912

Odborné konzultácie: +421 2 4524 1268

Email: dnatest@dnatest.sk, info@ghc.sk

IBAN: SK11 1100 0000 0026 2170 1853, SWIFT: TATRSKBX

Náš profil

Humor máme v DNA:
 • Robíme analýzy DNA až do DNA.
 • Vykonávame testy DNA už od doby kamennej a možno aj staršie.
 • Identifikovali sme DNA profil českého národovca a buditeľa Járy Cimrmana.
 • Disponujeme kompletnou informáciou o DNA našich predkov.
 • Vystavíme Vám výsledok paternitného testu na želanie.
 • Zavádzame do praxe aj vyšetrenie DNA najnovšími metódami s využitím kryštáľovej gule.
 • Medzi našich slávnych klientov patria napr. Juraj Jánošík, Harry Potter, či Frodo.
 • Pomáhame detektívom, napr. Sherlockovi Holmesovi vyšetrovať závažné zločiny.
 • Na základe dôkladnej DNA analýzy sme dospeli aj k týmto záverom:
  • nevlastným otcom Golema je Yeti,
  • Popoluška a Snehulienka sú sesternice,
  • kráľ Artuš a Svätopluk boli bratranci po materskej línii.
Prajeme Vám pekný zvyšok DŇA.
 
Ale teraz vážne:
 • V genetickej diagnostike pôsobíme už 15 rokov.
 • Sme jediné laboratórium na Slovensku komplexne vykonávajúce rôzne príbuzenské DNA testovania.
 • Sme zakladatelia testovania pôvodu DNA a priekopníci v analýze mitochondriálnej DNA.
 • Sme súčasťou siete laboratórií zapojených do zdravotníckej diagnostiky genetických ochorení.
 • Zameriavame sa na využitie moderných molekulárno-genetických metód, napr. masívne paralelné sekvenovanie.
 • Ponúkame široké portfólio zdravotníckych genetických vyšetrení pre VŠZP (až 130 vyšetrení) aj Dôveru.
 • Pre paternitné testy a testy pôvodu DNA poskytujeme online objednávkový systém s možnosťou online sledovania objednávok.
 • Zúčastňujeme sa systému zahraničnej externej kontroly kvality vybraných genetických vyšetrení.
 • Zapájame sa do procesu akreditácie na základe normy ISO 15189.

Náš tím

Vladimír Ferák

Vladimír Ferák

súdny znalec

Doc. RNDr. Vladimír Ferák, CSc. je už 25 rokov súdnym znalcom z odboru genetika, odvetvie analýza DNA. Pôvodne pôsobil na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, kde bol vedúcim Katedry molekulárnej biológie a dve funkčné obdobia aj dekanom fakulty. Má vyše 30-ročné skúsenosti v oblasti analýzy ľudskej DNA a ako zakladateľ DNA identifikácie v bývalom Československu dostal cenu Forensica Magna od Česko-Slovenskej spoločnosti pre forenznú genetiku.

Ján Matúšek

Ján Matúšek

súdny znalec

Mgr. Ján Matúšek pôsobí ako DNA expert. Je súdnym znalcom z odboru genetiky, odvetvie analýza DNA. Má mnohoročné skúsenosti s analýzou ľudskej DNA a s testami DNA pre účely kriminalistickej identifikácie osôb. Vyštudoval odbor Molekulárna biológia a genetika na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave a absolvoval školenie v oblasti DNA-typizačných metód na FBI Academy v USA.

Marian Baldovič

Marian Baldovič

laboratórny diagnostik

Mgr. Marian Baldovič, PhD. je absolventom Prírodovedeckej fakulty UK odboru antropológia. Venuje sa analýzam variability mitochondriálnej a Y chromozómovej DNA v populáciách Slovenska a štúdiu genetických faktorov viacerých ochorení. Má dlhoročné skúsenosti s rôznymi metódami analýzy ľudskej DNA ako aj archaickej DNA z archeologického materiálu. Podieľa sa na vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti Katedry molekulárnej biológie PRIF UK, kde pôsobí aj ako školiteľ a oponent záverečných prác.​

Michal Konečný

Michal Konečný

riaditeľ, laboratórny diagnostik

RNDr. Michal Konečný, PhD. vyštudoval Katedru genetiky na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Je autorom mnohých článkov v slovenských aj zahraničných odborných žurnáloch. Bol členom pracovných skupín - pre zriedkavé ochorenia, pre diagnostiku KRAS/NRAS mutácií a pre diagnostiku syndrómu hereditárného prsníka/ovárií. V súčasnosti je podpredsedom výboru SSLG SLS a pôsobí aj ako oponent pre pracoviská PRIF a LF Univerzity Komenského v Bratislave.

Partneri