logo
Kontaktné údaje
GHC GENETICS SK, s. r. o.
Ilkovičova 8, 841 04 Bratislava

IČO: 35 921 528, DIČ: 2021964604
IČ DPH: SK2021964604.

Testy otcovstva: +421 948 627 273

Administratíva: +421 2 4319 1912

Odborné konzultácie: +421 2 4524 1268

Email: dnatest@dnatest.sk, info@ghc.sk

IBAN: SK11 1100 0000 0026 2170 1853, SWIFT: TATRSKBX

Periférna krv

Postup: Odobrať 1-2 ml žilovej krvi do skúmaviek s EDTA (napr. Vacutainer® – ružový vrchnák), používané aj na krvný obraz.

Transport: Po odbere možno vzorku krátkodobo skladovať pri 4-8°C (2-5 dní), príp. pri izbovej teplote (max. 24 hod.). Krátkodobý transport možný pri izbovej teplote, aj poštou (do 48 hod.), dlhodobý transport odporúčame pri 4-8°C.

Upozornenie: Štandardne odporúčame krv nemraziť, v prípade zmrazenia je nutné transportovať materiál v zmrazenom stave, opakované rozmrazovanie degraduje DNA.