logo
Kontaktné údaje
GHC GENETICS SK, s. r. o.
Ilkovičova 8, 841 04 Bratislava

IČO: 35 921 528, DIČ: 2021964604
IČ DPH: SK2021964604.

Testy otcovstva: +421 948 627 273

Administratíva: +421 2 4319 1912

Odborné konzultácie: +421 2 4524 1268

Email: dnatest@dnatest.sk, info@ghc.sk

IBAN: SK11 1100 0000 0026 2170 1853, SWIFT: TATRSKBX

Profil

LABORATÓRIUM GENOMICKEJ MEDICÍNY disponuje tímom skúsených odborníkov, ktorí využívajú moderné metódy a najnovšie poznatky o analýze DNA. Kolektív sa dlhodobo venuje vykonávaniu forenzných, paternitných testov, súdno-znaleckých DNA testov, genografických testov, medicínskych genomických analýz DNA pre zdravotnícke účely ako aj pre samoplatcov.

Naša spoločnosť:

- prevádzkuje laboratórium v modernom komplexe Univerzitného vedeckého parku UK

- považuje odbornú kvalitu, presnosť a spoľahlivosť našich testov z absolútnu prioritu

- prevádzkuje ambulanciu lekárskej genetiky v Nitre

- využíva najnovšie technológie sekvenovania DNA a genomických analýz

- sa podieľa na vedecko-výskumných projektoch

- sa úspešne zapája do zahraničných externých kontroly kvality

- má laboratórium akreditované pod ISO 15189:2012