logo
Kontaktné údaje
GHC GENETICS SK, s. r. o.
Ilkovičova 8, 841 04 Bratislava

IČO: 35 921 528, DIČ: 2021964604
IČ DPH: SK2021964604.

Testy otcovstva: +421 948 627 273

Administratíva: +421 2 4319 1912

Odborné konzultácie: +421 2 4524 1268

Email: dnatest@dnatest.sk, info@ghc.sk

IBAN: SK11 1100 0000 0026 2170 1853, SWIFT: TATRSKBX

Profil laboratória sub

LABORATÓRIUM GENOMICKEJ MEDICÍNY disponuje tímom skúsených odborníkov, ktorí využívajú moderné metódy a najnovšie poznatky o analýze DNA. Kolektív sa dlhodobo venuje vykonávaniu forenzných, paternitných testov, súdno-znaleckých DNA testov,  genografických testov, medicínskych genomických analýz DNA pre zdravotnícke účely ako ak pre samoplatcov.

Naša spoločnosť:

-          prevádzkuje laboratórium v modernom komplexe Univerzitného vedeckého parku UK

-          považuje odbornú kvalitu, presnosť a spoľahlivosť našich testov z absolútnu prioritu

-          prevádzkuje ambulanciu lekárskej genetiky v Nitre

-          využíva najnovšie technológie sekvenovania DNA a genomických analýz

-          sa podieľa na vedecko-výskumných projektoch

-          sa úspešne zapája do zahraničných externých kontrol kvality

-          má laboratórium akreditované pod ISO 15189:2012