logo
Kontaktné údaje
GHC GENETICS SK, s. r. o.
Ilkovičova 8, 841 04 Bratislava

IČO: 35 921 528, DIČ: 2021964604
IČ DPH: SK2021964604.

Testy otcovstva: +421 948 627 273

Administratíva: +421 2 4319 1912

Odborné konzultácie: +421 2 4524 1268

Email: dnatest@dnatest.sk, info@ghc.sk

IBAN: SK11 1100 0000 0026 2170 1853, SWIFT: TATRSKBX

Profil spoločnosti

Náš príbeh

Laboratórium DNAtest, s.r.o. vzniklo (zápisom do obchodného registra) začiatkom roka 2005 ako pracovisko, zamerané na analýzu DNA a vykonávanie testov založených na analýze ľudskej DNA. Jeho zakladajúci pracovníci, doc. RNDr. Vladimír Ferák, CSc. a Mgr. Ján Matúšek využili dlhoročné skúsenosti, ktoré nadobudli počas predchádzajúceho pôsobenia na Katedre molekulárnej biológie Prírodovedeckej fakulty UK a na Kriminalistickom expertíznom ústave PZ v Bratislave. Na týchto pracoviskách sa dlhodobo venovali štúdiu ľudskej DNA a využitiu výsledkov tohto štúdia pri diagnostike genetických ochorení, pri identifikácii osôb a pri určovaní genetického pôvodu. Vladimír Ferák patrí medzi priekopníkov ...

Humor máme v DNA

Na konci DŇA, spravíme analýzy až do DNA... prajeme pekný zvyšok DNA... :-)