logo
Kontaktné údaje
GHC GENETICS SK, s. r. o.
Ilkovičova 8, 841 04 Bratislava

IČO: 35 921 528, DIČ: 2021964604
IČ DPH: SK2021964604.

Testy otcovstva: +421 948 627 273

Administratíva: +421 2 4319 1912

Odborné konzultácie: +421 2 4524 1268

Email: dnatest@dnatest.sk, info@ghc.sk

IBAN: SK11 1100 0000 0026 2170 1853, SWIFT: TATRSKBX

Náš tím

Vladimír Ferák

Vladimír Ferák

súdny znalec

Doc. RNDr. Vladimír Ferák, CSc. je už 25 rokov súdnym znalcom z odboru genetika, odvetvie analýza DNA. Pôvodne pôsobil na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, kde bol vedúcim Katedry molekulárnej biológie a dve funkčné obdobia aj dekanom fakulty. Má vyše 30-ročné skúsenosti v oblasti analýzy ľudskej DNA a ako zakladateľ DNA identifikácie v bývalom Československu dostal cenu Forensica Magna od Česko-Slovenskej spoločnosti pre forenznú genetiku.

Ján Matúšek

Ján Matúšek

súdny znalec

Mgr. Ján Matúšek pôsobí ako DNA expert. Je súdnym znalcom z odboru genetiky, odvetvie analýza DNA. Má mnohoročné skúsenosti s analýzou ľudskej DNA a s testami DNA pre účely kriminalistickej identifikácie osôb. Vyštudoval odbor Molekulárna biológia a genetika na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave a absolvoval školenie v oblasti DNA-typizačných metód na FBI Academy v USA.

Marian Baldovič

Marian Baldovič

laboratórny diagnostik

Mgr. Marian Baldovič, PhD. je absolventom Prírodovedeckej fakulty UK odboru antropológia. Venuje sa analýzam variability mitochondriálnej a Y chromozómovej DNA v populáciách Slovenska a štúdiu genetických faktorov viacerých ochorení. Má dlhoročné skúsenosti s rôznymi metódami analýzy ľudskej DNA ako aj archaickej DNA z archeologického materiálu. Podieľa sa na vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti Katedry molekulárnej biológie PRIF UK, kde pôsobí aj ako školiteľ a oponent záverečných prác.​

Michal Konečný

Michal Konečný

riaditeľ, laboratórny diagnostik

RNDr. Michal Konečný, PhD. vyštudoval Katedru genetiky na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Je autorom mnohých článkov v slovenských aj zahraničných odborných žurnáloch. Bol členom pracovných skupín - pre zriedkavé ochorenia, pre diagnostiku KRAS/NRAS mutácií a pre diagnostiku syndrómu hereditárného prsníka/ovárií. V súčasnosti je podpredsedom výboru SSLG SLS a pôsobí aj ako oponent pre pracoviská PRIF a LF Univerzity Komenského v Bratislave.

Partneri