logo
Kontaktné údaje
GHC GENETICS SK, s. r. o.
Ilkovičova 8, 841 04 Bratislava

IČO: 35 921 528, DIČ: 2021964604
IČ DPH: SK2021964604.

Testy otcovstva: +421 948 627 273

Administratíva: +421 2 4319 1912

Odborné konzultácie: +421 2 4524 1268

Email: dnatest@dnatest.sk, info@ghc.sk

IBAN: SK11 1100 0000 0026 2170 1853, SWIFT: TATRSKBX

DUOLINEA

180€

Pri tomto teste sa vykoná Y-DNA genografický test a mtDNA genografický test u jedného človeka, ktorým však môže byť výlučne muž, pretože ženy nemajú Y-DNA. Ak má o tento test záujem žena, treba analyzovať okrem jej vlastnej DNA aj DNA jej otca alebo brata.

Testom sa stanoví príslušnosť vyšetrovaného človeka k Y-DNA haploskupine (Y-DNA klanu) a súčasne aj k mtDNA haploskupine (mtDNA klanu), čím sa odhalia najhlbšie genetické korene mužskej aj ženskej línie jeho predkov.

  • Ak si test objednáte, zašleme vám poštou (alebo si u nás vyzdvihnete osobne) odberovú tyčinku aj s návodom, podľa ktorého si urobíte jednoduchý výter ústnej sliznice. 
  • Materiál nám zašlete na analýzu a uhradíte cenu testu. Ak prídete k nám do laboratória osobne, odber vám môžeme urobiť my. 
  • Vykonáme analýzu DNA, stanovíme tzv. mtDNA haplotypY-DNA haplotyp a určíme príslušnosť k mtDNA haploskupineY-DNA haploskupine. V dostupných svetových databázach zistíme, či sa už váš mtDNA haplotyp, resp. Y-DNA haplotyp u niekoho našiel a ak áno, u koho. O príslušnosti k haploskupinám vyhotovíme ozdobné certifikáty
  • Certifikáty s Vašimi haplotypmi a zaradením do haploskupín vám zašleme poštou, prípadne si ich môžete vyzdvihnúť osobne. Certifikáty doplníme základnými informáciami o oblasti vzniku a dobe vzniku príslušných haploskupín a o ich histórii, mapkami ich súčasného rozšírenia v Európe a údajom o početnosti nájdených haplotypov a haploskupín v slovenskej populácii. Priložíme tiež výsledok vyhľadávania vášho mtDNA haplotypu a Y-DNA haplotypu vo svetových databázach.  

Podrobnosti možno nájsť v odsekoch o Y-DNA genografickom teste  a o mtDNA genografickom teste.

Zdieľať:

Nie je k dispozícii

Nie je k dispozícii

Nie je k dispozícii