logo
Kontaktné údaje
GHC GENETICS SK, s. r. o.
Ilkovičova 8, 841 04 Bratislava

IČO: 35 921 528, DIČ: 2021964604
IČ DPH: SK2021964604.

Testy otcovstva: +421 948 627 273

Administratíva: +421 2 4319 1912

Odborné konzultácie: +421 2 4524 1268

Email: dnatest@dnatest.sk, info@ghc.sk

IBAN: SK11 1100 0000 0026 2170 1853, SWIFT: TATRSKBX

DUOLINEA

180€

Genografický test DUOLINEA poskytne informáciu o najhlbších geografických koreňoch mužskej línie Vašich predkov. Pri tomto teste analyzujeme dve rozličné molekuly DNA: jednak tzv. mitochondriálnu DNA (mtDNA), ktorú majú ženy aj muži, ale do ďalšej generácie ju prenášajú výlučne ženy (prenos "po praslici"), jednak Y-chromozómálnu DNA (Y-DNA), ktorú majú len muži a prenášajú ju vždy len na svojich synov (prenos "po meči"). Keďže  ženy Y-chromozóm nemajú, tento test možno vykonať len u muža; pričom poskytuje informáciu o ženskej aj mužskej línii jeho predkov. Formou darčekového poukazu môžete test objednať ako dar pre blízku osobu.

Ako postupovať?

  • Ak si test objednáte, zašleme Vám poštou odberovú tyčinku aj s návodom na jednoduchý výter ústnej sliznice.
  • Materiál nám zašlete na analýzu a uhradíte cenu testu podľa platobných údajov, ktoré zasielame spolu s odberovou tyčinkou.
  • Vykonáme analýzu mtDNA, stanovíme sekvenciu stavebných jednotiek (tzv. báz) oblasti mtDNA, nazývanej hypervariabilná oblasť 1, z ktorej vyplynie Váš HVR1 haplotyp, a na jeho základe určíme príslušnosť k mtDNA haploskupine, nazývanej aj „mtDNA klan“. Súčasne vykonáme analýzu Y-DNA, pri ktorej sa zameriame na 23 presne určených vysoko variabilných úsekov DNA chromozómu Y, nazývaných markery typu STR, a tým určíme Váš Y-DNA haplotyp, na základe ktorého stanovime príslušnosť k Y-DNA haploskupine („Y-DNA klanu“). O príslušnosti k mtDNA aj Y-DNA haploskupinám vyhotovíme ozdobné certifikáty
  • Certifikáty Vám zašleme poštou spolu so základnými informáciami o nájdených haploskupinách, mapkami ich geografického rozšírenia v Európe alebo vo svete, a informáciami o početnosti daných haplotypov a haploskupín v našej populácii.

Zdieľať:

Genografický test DUOLINEA je kombináciou testov MATERNALINEA a PATERNALINEA, vykonaných u jednej osoby (mužského pohlavia).

Nie je k dispozícii

Nie je k dispozícii