logo
Kontaktné údaje
GHC GENETICS SK, s. r. o.
Ilkovičova 8, 841 04 Bratislava

IČO: 35 921 528, DIČ: 2021964604
IČ DPH: SK2021964604.

Administratíva: +421 2 4319 1912

Odborné konzultácie: +421 2 4524 1268

Email: dnatest@dnatest.sk, info@ghc.sk

IBAN: SK11 1100 0000 0026 2170 1853, SWIFT: TATRSKBX

GenScan®

670€

Rozsah vyšetrenia: --

Analyzačné metódy: Microarray, RealTime-PCR, Fragmentačná analýza, High Resolution Melting analýza, Alelovo špecifická PCR, End-point PCR

Zdieľať:

Komplexný prediktívny genetický test pre mužov i ženy. Umožňuje stanovenie náchylnosti k viac ako 20-tim často sa vyskytujúcim ochoreniam a fyziologickým schopnostiam organizmu.

Analýza GenScan zahrnuje tieto vyšetrenia:

-             infarkt myokardu, cievna mozgová príhoda, ateroskleróza, hypertenzia, cievna trombóza

-             rakovina prsníka a vaječníkov/ rakovina prostaty, rakovina pľúc

-             diabetes mellitus II. typu, obezita, osteoporóza

-             Alzheimerova choroba

-             celiakia, ankylozujúca spondylitída

-             makulárna degenerácia

-             HIV rezistencia,

-             detoxikačné schopnosti organizmu

-             vhodnosť užívania hormonálnej antikoncepcie

Nie je k dispozícii

Periférna krv

- 1-2 ml žilovej krvi do skúmaviek s EDTA (napr. Vacutainer – ružový vrchnák), používané aj na krvný obraz

- po odbere krátkodobo (2-5 dní) skladovať pri 4-8°C, príp. pri izbovej teplote – max. 24 hod.

- štandardne nemraziť, v prípade zmrazenia je nutné transportovať zmrazené, opakované zmrazovanie degraduje DNA

- transport – krátkodobý pri bežnej teplote, aj poštou (1-2 dni), dlhodobý pri 4-8°C

 

Bukálny ster:

1. Pred odberom približne hodinu nič nejesť a nepiť (okrem vody); takisto dojča nesmie byť dojčené najmenej pol hodiny pred odberom.

2. Vybrať tyčinku z tuby a opakovanými krúživými pohybmi hore-dolu (asi 10x) stierať povrch vnútornej strany líca (v ústnej dutine) tak, aby bol celý povrch vatového tampónu pokrytý sterom.

3. Tyčinku vložiť do príslušnej tuby a v horizontálnej polohe sušiť na vzduchu najmenej jednu hodinu, radšej však viac. Zabezpečiť, aby sa vatového tampónu nikto nedotkol.