logo
Kontaktné údaje
GHC GENETICS SK, s. r. o.
Ilkovičova 8, 841 04 Bratislava

IČO: 35 921 528, DIČ: 2021964604
IČ DPH: SK2021964604.

Testy otcovstva: +421 948 627 273

Administratíva: +421 2 4319 1912

Odborné konzultácie: +421 2 4524 1268

Email: dnatest@dnatest.sk, info@ghc.sk

IBAN: SK11 1100 0000 0026 2170 1853, SWIFT: TATRSKBX

Hypertenzia, Ischemická choroba srdca

90€

Rozsah vyšetrenia: gén ACE, variant inzercia/delécia 287 kb

Analyzačná metóda: strip assay

Zdieľať:

Angiotenzinogén je polypeptid, ktorý je štiepený renínom na angiotenzín I, ktorý je ďalej štiepený angiotenzinkonvertázou (ACE) na angiotensín II. Angiotenzín II je veľmi silný vazokonstriktor. Mnohé polymorfizmy génov pre angiotensinogén, ACE a angiotensinové receptory hrajú dôležitú úlohu v patogenéze kardiovaskulárnych ochorení a sú prediktormi vývoja týchto ochorení.

Alela D (delécia) zvyšuje aktivitu ACE v sére a je asociovaná s vyšším rizikom srdcového zlyhania u hypertenzných osôb. U starších pacientov a fajčiarov zvyšuje prítomnosť alely D mortalitu v dôsledku rozvoja infarktu myokardu. U osôb so systolickým tlakom nad 150 mmHg zvyšuje táto varianta genotypu riziko koronárnej arteriálnej choroby o 50%.

Nie je k dispozícii

Periférna krv

- 1-2 ml žilovej krvi do skúmaviek s EDTA (napr. Vacutainer – ružový vrchnák), používané aj na krvný obraz

- po odbere krátkodobo (2-5 dní) skladovať pri 4-8°C, príp. pri izbovej teplote – max. 24 hod.

- štandardne nemraziť, v prípade zmrazenia je nutné transportovať zmrazené, opakované zmrazovanie degraduje DNA

- transport – krátkodobý pri bežnej teplote, aj poštou (1-2 dni), dlhodobý pri 4-8°C

 

Bukálny ster:

1. Pred odberom približne hodinu nič nejesť a nepiť (okrem vody); takisto dojča nesmie byť dojčené najmenej pol hodiny pred odberom.

2. Vybrať tyčinku z tuby a opakovanými krúživými pohybmi hore-dolu (asi 10x) stierať povrch vnútornej strany líca (v ústnej dutine) tak, aby bol celý povrch vatového tampónu pokrytý sterom.

3. Tyčinku vložiť do príslušnej tuby a v horizontálnej polohe sušiť na vzduchu najmenej jednu hodinu, radšej však viac. Zabezpečiť, aby sa vatového tampónu nikto nedotkol.