logo
Kontaktné údaje
GHC GENETICS SK, s. r. o.
Ilkovičova 8, 841 04 Bratislava

IČO: 35 921 528, DIČ: 2021964604
IČ DPH: SK2021964604.

Testy otcovstva: +421 948 627 273

Administratíva: +421 2 4319 1912

Odborné konzultácie: +421 2 4524 1268

Email: dnatest@dnatest.sk, info@ghc.sk

IBAN: SK11 1100 0000 0026 2170 1853, SWIFT: TATRSKBX

LEGAL

395€

V rámci nášho pracoviska pôsobia dvaja súdni znalci z odboru genetiky, odvetvie analýza DNA, menovaní Ministerstvom spravodlivosti SR, ktorí vykonávajú súdno-znaleckú činnosť v tomto odbore: Doc. RNDr. Vladimír Ferák, CSc. a Mgr. Ján Matúšek.

O vypracovanie súdno-znaleckého posudku môže požiadať nielen súd, ale aj súkromné osoby a jeho výsledok možno uplatniť pred súdom alebo iným štátnym orgánom. Všetci zúčastnení však musia s vykonaním znaleckého dokazovania súhlasiť.

Odber (výter ústnej sliznice) musí vykonať súdny znalec osobne, preto je s ním treba dohodnúť termín a miesto odberu. Mimo Bratislavy sa však vykonáva odber len výnimočne. 

Vyhotovenie súdno-znaleckého posudku si objednajte priamo u niektorého zo súdnych znalcov, telefonicky alebo e-mailom:

Doc. RNDr. Vladimír Ferák, CSc.

Tel.: 0911 654 133    
E-mail:
vladimirferak@gmail.com

Mgr. Ján Matúšek

Tel.: 0902 658 730    
E-mail: matusek@dnatest.sk

Zdieľať:

Nie je k dispozícii

Nie je k dispozícii

Nie je k dispozícii