logo
Kontaktné údaje
GHC GENETICS SK, s. r. o.
Ilkovičova 8, 841 04 Bratislava

IČO: 35 921 528, DIČ: 2021964604
IČ DPH: SK2021964604.

Testy otcovstva: +421 948 627 273

Administratíva: +421 2 4319 1912

Odborné konzultácie: +421 2 4524 1268

Email: dnatest@dnatest.sk, info@ghc.sk

IBAN: SK11 1100 0000 0026 2170 1853, SWIFT: TATRSKBX

LEGAL

495€

V rámci nášho pracoviska pôsobí jeden súdny znalec z odboru genetiky, odvetvie analýza DNA, menovaný Ministerstvom spravodlivosti SR, ktorý vykonáva súdno-znaleckú činnosť v tomto odbore: Mgr. Marian Baldovič, PhD.

O vypracovanie súdno-znaleckého posudku môže požiadať nielen súd, ale aj súkromné osoby a jeho výsledok možno uplatniť pred súdom alebo iným štátnym orgánom. Všetci zúčastnení však musia s vykonaním znaleckého dokazovania súhlasiť.

Odber (výter ústnej sliznice) musí vykonať súdny znalec osobne, preto je s ním treba dohodnúť termín a miesto odberu. Mimo Bratislavy sa však vykonáva odber len výnimočne. 

Vyhotovenie súdno-znaleckého posudku si objednajte priamo u súdneho znalca, telefonicky alebo e-mailom:

Mgr. Marian Baldovič, PhD.

Tel.: 0907 596 515  
E-mail: baldovic@ghc.sk

 

Zdieľať: