logo
Kontaktné údaje
GHC GENETICS SK, s. r. o.
Ilkovičova 8, 841 04 Bratislava

IČO: 35 921 528, DIČ: 2021964604
IČ DPH: SK2021964604.

Testy otcovstva: +421 948 627 273

Administratíva: +421 2 4319 1912

Odborné konzultácie: +421 2 4524 1268

Email: dnatest@dnatest.sk, info@ghc.sk

IBAN: SK11 1100 0000 0026 2170 1853, SWIFT: TATRSKBX

PCR diagnostika aneuploidií

150€

Rozsah vyšetrenia: chromozómy 13, 18, 21, X, Y

Analyzačná metóda: QF-PCR

Zdieľať:

Nie je k dispozícii

Nie je k dispozícii

Odber plodovej vody nutné uskutočniť v rámci amniocentézy na špecializovanom zdravotníckom pracovisku.