logo
Kontaktné údaje
GHC GENETICS SK, s. r. o.
Ilkovičova 8, 841 04 Bratislava

IČO: 35 921 528, DIČ: 2021964604
IČ DPH: SK2021964604.

Testy otcovstva: +421 948 627 273

Administratíva: +421 2 4319 1912

Odborné konzultácie: +421 2 4524 1268

Email: dnatest@dnatest.sk, info@ghc.sk

IBAN: SK11 1100 0000 0026 2170 1853, SWIFT: TATRSKBX

PRENATAL

220€

Tento test možno vykonať od 15. týždňa do 25. týždňa tehotenstva. Okrem výteru ústnej sliznice matky a predpokladaného otca je potrebný odber plodovej vody (amniocentéza), ktorý vykoná špecializované gynekologicko-pôrodnícke pracovisko; DNA Test tento úkon nevykonáva. Riziko pre plod alebo matku je pri amniocentéze prakticky nulové.

Zdieľať:

Pri tomto teste vyšetrujeme 15 úsekov DNA, nazývaných markery typu STR plus ďalší úsek, ktorým sa určí pohlavie. Testom sa buď otcovstvo jednoznačne vylúči, alebo sa potvrdí s pravdepodobnosťou najmenej 99,999%. Pohlavie plodu oznámime iba ak si to matka želá.

Nie je k dispozícii

Nie je k dispozícii