logo
Kontaktné údaje
GHC GENETICS SK, s. r. o.
Ilkovičova 8, 841 04 Bratislava

IČO: 35 921 528, DIČ: 2021964604
IČ DPH: SK2021964604.

Testy otcovstva: +421 948 627 273

Administratíva: +421 2 4319 1912

Odborné konzultácie: +421 2 4524 1268

Email: dnatest@dnatest.sk, info@ghc.sk

IBAN: SK11 1100 0000 0026 2170 1853, SWIFT: TATRSKBX

Tuberózna skleróza

Rozsah vyšetrenia: TSC1, TSC2 - kódujúca sekvencia

Analyzačná metóda: Masívne paralelné sekvenovanie, priame sekvenovanie

Zdieľať:

Tuberous sclerosis complex (TSC, https://omim.org/entry/191100) is an autosomal dominant multisystem disorder characterized by hamartomas in multiple organ systems, including the brain, skin, heart, kidneys, and lung. Central nervous system manifestations include epilepsy, learning difficulties, behavioral problems, and autism. Renal lesions, usually angiomyolipomas, can cause clinical problems secondary to hemorrhage or by compression and replacement of healthy renal tissue, which can cause renal failure. Patients can also develop renal cysts and renal-cell carcinomas. Pulmonary lymphangioleiomyomatosis can develop in the lungs. Skin lesions include melanotic macules, facial angiofibromas, and patches of connective tissue nevi. There is a wide clinical spectrum, and some patients may have minimal symptoms with no neurologic disability (reviews by Crino et al., 2006 and Curatolo et al., 2008).

K vyšetreniu je potrebná indikácia klinického genetika a nutné absolvovať genetickú konzultáciu.

Zoznam ambulancií klinickej genetiky nájdete na http://sslg.sk/index.php/sslg/pracoviska.

Periférna krv

- 1-2 ml žilovej krvi do skúmaviek s EDTA (napr. Vacutainer – ružový vrchnák), používané aj na krvný obraz

- po odbere krátkodobo (2-5 dní) skladovať pri 4-8°C, príp. pri izbovej teplote – max. 24 hod.

- štandardne nemraziť, v prípade zmrazenia je nutné transportovať zmrazené, opakované zmrazovanie degraduje DNA

- transport – krátkodobý pri bežnej teplote, aj poštou (1-2 dni), dlhodobý pri 4-8°C

 

Bukálny ster:

1. Pred odberom približne hodinu nič nejedzte ani nepite. Optimálne podmienky na odber sú ráno pred umytím zubov.

2. Otvorte sáčok s odberovou súpravou a opatrne vyberte vrchnák s tyčinkou z tuby.

3. Opakovanými krúživými pohybmi hore-dolu (asi 10x) stierajte v ústnej dutine povrch vnútornej strany líca tak, aby bol celý povrch tampónu pokrytý.

4. Následne tyčinku opatrne vložte do príslušnej tuby a v horizontálnej polohe nechajte sušiť aspoň jednu hodinu.

5. Tubu označte menom vzorky.