logo
Kontaktné údaje
GHC GENETICS SK, s. r. o.
Ilkovičova 8, 841 04 Bratislava

IČO: 35 921 528, DIČ: 2021964604
IČ DPH: SK2021964604.

Testy otcovstva: +421 948 627 273

Administratíva: +421 2 4319 1912

Odborné konzultácie: +421 2 4524 1268

Email: dnatest@dnatest.sk, info@ghc.sk

IBAN: SK11 1100 0000 0026 2170 1853, SWIFT: TATRSKBX

Y chrom. mikrodelécie

Rozsah vyšetrenia: gén AZFa, AZFb, AZFc

Analyzačná metóda: QF-PCR

K vyšetreniu je potrebná indikácia klinického genetika a nutné absolvovať genetickú konzultáciu.

Kategória: Iné ochorenia
Zdieľať:

Nie je k dispozícii

Nie je k dispozícii

Nie je k dispozícii